Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/azpi/azpi.nichost.ru/docs/classes/modules/stat/classes/statistic.php on line 451
Шайбы на форсунки из меди и алюминия
Продажа топливной аппаратуры

Шайба


Обозначение Медь Медь Медь Медь Медь Медь  Алюминий АлюминийАлюминий
 0,3 мм.0,5 мм. 1мм. 1.5 мм. 2мм.  3мм.1.5мм. 2мм.
 3мм.  
5х10    0,72 0,91  1,43  0,47    
6х10    0,72 0,91  1,43
 0,47    
6х12    0,85 1,01
 1,75  0,63    
6х16  1,262,37
3,48
 4,43 1,43   
6х18
   3,014,59 5,87 1,581,89
  
7х14   0,971,45
 2,07 0,79   
7х18   3,014,59 5,87 1,581,89  
7х22   4,116,88
 7,91
 2,37   
8х12     0,85 1,23  1,58  0,63 0,88  
8х14  1,42 0,971,45
 2,07
 0,79

1,11

  
8х15     0,97 1,45  2,07  4,750,79 1,11
  
8х18
  1,34 3,014,59 5,87 1,58

1,89

  
8х22     4,11 6,88

 7,91

 2,37 2,69
  
9х17
   2,68 
  
1,581,89
  
10х14     0,97 1,45  2,21
 0,95 1,26  
10х15
   1,171,82
 2,37
 1,02   
10х16     1,43   2,1
 2,76
 1,11

1,66

  
10х18
   3,01 4,59
 5,87 1,58

1,89

  
10х20
   3,01 4,59
 6,33
 1,581,89
  
12х16   1,43  1,43
 2,10
 2,76  1,11    
12х18   1,58  1,89  2,76  6,33
 1,58

1,89

  
12х20
  1,66  3,01 4,59 6,88 2,21   
12х22
 1,58 1,66
  3,17 4,75 7,91
 2,37   
13х24
         6,33 
13х30
          
14х16
      1,17

1,65

  
14х18     1,89  2,76  6,33
 1,58 1,89
  
14х20     2,13  3,10
 4,08 7,85
1,58 2,07  
14х22
   2,85 4,59 7,91 1,75   
14х24
   3,17 4,75
 7,91 1,89   
 15х27   3,58       
16х20   1,66
 1,98  2,76  7,29
 1,58    
16х22
  1,85 2,04
 3,39 7,91 1,753,01
  
16х24
   2,4 3,97 7,91 1,89   
16х28
   4,43 4,27
 9,51 2,69   
16х32
   7,11   2,85   
17х21   1,66  2,07  2,95
 7,80
 1,75    
18х24   2,21 2,4
 4,00
 7,91
 1,89    
18х28
   4,43

 6,10

 9,5119,00
2,07   
20х24     2,40  4,00
 9,51
 1,89
   
20х27     2,36
 4,23
  11,09  1,89
3,48
  
20х30   3,65 5,87
  11,89 2,533,72
  
20х32
   3,58 5,87  12,67 2,53   
21х24   2,62 4,19   9,51 1,89   
21х27     2,85  4,42
   11,09  2,08
   
22х27     2,65
 4,23
   11,09
 1,89
3,48  
22х28
   2,85 4,43   11,41 2,072,42
  
22х30
  2,20 3,65 5,87
   11,89 2,53   
22х32     3,14  5,14    11,89  2,69    
22х33
   3,14 5,14
   11,89 2,69   
22х36
   5,14 7,71   15,84 2,85   
24х30   2,91  2,90  4,71    11,89  2,53 3,72
  
24х32
   3,48 5,23   11,89 2,69   
24х36
   5,14 7,71   15,68
 2,85   
24х45
       20,59 5,37   
27х32     2,90  4,71    11,48  2,53 3,72  
27х34
   3,85 6,16   15,68 2,69   
27х36     3,85  6,16    15,68  2,69
   
27х42
   9,51 14,8   20,59 4,75   
27х52
   15,84 23,76   32,32 6,33   
28х34
   41,09 5,91   13,77 2,693,48
  
30х34
  3,97 4,13   2,69   
30х36     3,62  5,91    15,68  2,69
   
30х39
   5,69 8,43   18,05 

4,43

   
30х42
       25,34 4,436,33
  
30х47
   11,09 15,84   26,92 5,55   
32х40     5,30  8,43    18,29  3,97    
33х39
   5,30 8,43   18,29 4,43   
33х45
       26,14 5,37   
33х47
       26,92 5,55   
33х52
   15,84  23,76   33,23 6,65   
34х40
   5,04  7,36   14,25 4,75   
35х45
   11,09  15,84   26,14 5,37   
36х42
   5,30  8,43   20,90
 4,27   
36х47
   11,09  15,84   26,92 5,55   
39х47
   7,85  15,84   26,92 5,55   
42х52        14,25    32,32  6,65    
9х15 на форсунку "плоская" (МТЗ)   

 0,97

   1,58    3,75
4,75
     
9х15 на форсунку "1 волна" (МТЗ)   0,95  1,33
          
9х15 на форсунку "2 волны" (МТЗ)   0,95  1,33  2,17  3,15  4,08     
9х15 на форсунку "1 волна"   1,16
            
9х15 на форсунку "2 волны"   1,16             
9х18 на форсунку "Бычок" (МТЗ)     3,01  4,59
 5,23  7,91     
15х27 под стакан форсунки ЧТЗ     2,75